Folkloristische dansgroep Cioful heeft, na bijna dertig jaar, in 2007
haar laatste voorstelling gegeven. We hebben al die jaren met veel
plezier gedanst voor een gevarieerd publiek. Mocht u belangstelling hebben voor een volkdansoptreden van een andere
groep, kijkt u dan eens op
http://www.dansweb.nl/vraag_aanbod/dansgroepen/, of bezoek de site van
de Utrechtse dansgroep Garoon : http://garoon.nano.tudelft.nl/."